Διπλώματα Μοτοσυκλέτας

Τα διπλώματα μοτοσυκλέτας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τον κυβισμό ή/και την ιπποδύναμη:

Δίπλωμα Μοτοποδηλάτου ΑΜ (έως 50cc)
Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας Α1 (έως 125cc)
Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας Α2 (έως 48hp)
Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας Α (χωρίς περιορισμό)