Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κανακάρη 69-71, Πάτρα    
Τηλέφωνο: 2614004354
Κινητά:
6947431080, 6942430900
Social:       

Δίπλωμα Λεωφορείου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ο υποψήφιος πρέπει

  1. να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 24 ετών για την κατηγορία D (λεωφορείου).
    Άδεια οδήγησης κατηγορίας D (λεωφορείου)  χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών
  2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (αυτοκινήτου) τουλάχιστον .
  3. πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρητικά:15 ώρες.
  • Πρακτικά: 15 ώρες.